Greenspace Flex

RS378B P11 940 PSD-E MB M55

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 11 W, 940 trắng trung tính, DALI, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401536571
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401536571