Greenspace Flex

RS378B P11 930 PSD-E MB M55

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 11 W, 930 ánh sáng trắng ấm, DALI, IKC

Mã đơn hàng: 911401536271
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401536271