Greenspace Flex

RS378B P11 927 PSD-E MB M55

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 11 W, 927 ánh sáng trắng ấm, DALI, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401535971
Mã đơn hàng đầy đủ: 692382865337899