Greenspace Flex

RS378B P6 927 PSD-E WB M55

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 6 W, 927 ánh sáng trắng ấm, DALI, IKC

Mã đơn hàng: 911401535171
Mã đơn hàng đầy đủ: 692382865329399