Greenspace Flex

RS378B P6 927 PSD-E NB M55

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 6 W, 927 ánh sáng trắng ấm, DALI, Bảo vệ ngón tay

Mã đặt hàng: 911401534971
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401534971