Greenspace Flex

RS378B P6 940 PSD-E MB M43

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 6 W, 940 trắng trung tính, DALI, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401534771
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401534771