Greenspace Flex

RS378B P6 940 PSR-E NB M43

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 6 W, 940 trắng trung tính, KNX, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401533771
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401533771