Greenspace Flex

RS378B P6 930 PSR-E WB M43

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 6 W, 930 ánh sáng trắng ấm, KNX, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401533671
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401533671