Greenspace Flex

RS378B P6 940 PSU-E WB M43

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 6 W, 940 trắng trung tính, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401533071
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401533071