Greenspace Flex

RS378B P6 940 PSU-E MB M43

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 6 W, 940 trắng trung tính, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401532971
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401532971