Greenspace Flex

RS378B P6 930 PSU-E MB M43

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 6 W, 930 ánh sáng trắng ấm, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401532671
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401532671