Greenspace Flex

RS378B P6 927 PSU-E WB M43

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 6 W, 927 ánh sáng trắng ấm, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401532471
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401532471