Greenspace Flex

RS378B P42 940 PSU-E MB M102

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 42 W, 940 trắng trung tính, 24°, Bảo vệ ngón tay

Mã đặt hàng: 911401721662
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401721662