Greenspace Flex

RS378B P24 940 PSU-E MB M70

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 24 W, 940 trắng trung tính, 30°, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401721482
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401721482