Greenspace Flex

RS378B P11 927 PSU-E WB M55

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 11 W, 927 ánh sáng trắng ấm, 40°, Bảo vệ ngón tay

Mã đặt hàng: 911401721042
Mã đơn hàng đầy đủ: 692382864998299