Greenspace Flex

RS378B P11 940 PSU-E MB M55

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 11 W, 940 trắng trung tính, 30°, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401721032
Mã đơn hàng đầy đủ: 692382865003299