Greenspace Flex

RS378B P6 940 PSU-E NB M55

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 6 W, 940 trắng trung tính, Bảo vệ ngón tay

Mã đặt hàng: 911401720912
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401720912