Greenspace Flex

RS378B P42 930 PSD-E MB M102

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 42 W, 930 ánh sáng trắng ấm, DALI, Bảo vệ ngón tay

Mã đặt hàng: 911401539871
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401539871