Greenspace Flex

RS378B P33 940 PSD-E NB M87

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 33 W, 940 trắng trung tính, DALI, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401539171
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401539171