Essential SmartBright LED Downlight

Essential SmartBright LED Downlight, 20 W, 2000 lm, 4000 K, Góc chiếu 110°, Trắng

DN020B G4 LED20/NW 20W 220-240V D200

Mô tả sản phẩm

Nhựa, Trắng, Bộ cấp nguồn, 2000 lm, 20 W, 100 lm/W, 4000 K, (X=, 0.3839;Y=, 0.3843) 5SDCM, Góc chiếu 110°, Làm mờ, Polycarbonate, Bảo vệ ngón tay, 0.3 J, Cấp an toàn II, Dây đi ra

Mã đơn hàng: 929003280517
Mã đơn hàng đầy đủ: 871869978003600