Essential SmartBright LED Downlight

Essential SmartBright LED Downlight, 13 W, 1200 lm, 6500 K, Góc chiếu 110°, Trắng

DN020B G4 LED12/CW 13W 220-240V D150

Mô tả sản phẩm

Nhựa, Trắng, Bộ cấp nguồn, 1200 lm, 13 W, 92 lm/W, 6500 K, (X=, 0.3117;Y=, 0.3273) 5SDCM, Góc chiếu 110°, Làm mờ, Polycarbonate, Bảo vệ ngón tay, 0.3 J, Cấp an toàn II, Dây đi ra

Mã đơn hàng: 929003280017
Mã đơn hàng đầy đủ: 871869977993100