Essential SmartBright LED Downlight

Essential SmartBright LED Downlight, 6 W, 550 lm, 3000 K, Góc chiếu 110°, Trắng

DN020B G4 LED6/WW 6W 220-240V D125

Mô tả sản phẩm

Nhựa, Trắng, Bộ cấp nguồn, 550 lm, 6 W, 91 lm/W, 3000 K, (X=, 0.4377;Y=, 0.4055) 5SDCM, Góc chiếu 110°, Làm mờ, Polycarbonate, Bảo vệ ngón tay, 0.3 J, Cấp an toàn II, Dây đi ra

Mã đơn hàng: 929003278908
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016917566200