Essential SmartBright LED Downlight

Essential SmartBright LED Downlight, 4.5 W, 400 lm, 6500 K, Góc chiếu 110°, Trắng

DN020B G4 LED4/CW 4.5W 220-240V D90

Mô tả sản phẩm

Nhựa, Trắng, Bộ cấp nguồn, 400 lm, 4.5 W, 88 lm/W, 6500 K, (X=, 0.3139;Y=, 0.3326) 5SDCM, Góc chiếu 110°, Làm mờ, Polycarbonate, Bảo vệ ngón tay, 0.3 J, Cấp an toàn II, Dây đi ra

Mã đơn hàng: 929003278217
Mã đơn hàng đầy đủ: 871869977963400