Essential SmartBright LED Downlight

Essential SmartBright LED Downlight, 3.5 W, 300 lm, 4000 K, Góc chiếu 110°, Trắng

DN020B G4 LED3/NW 3.5W 220-240V D80

Mô tả sản phẩm

Nhựa, Trắng, Bộ cấp nguồn, 300 lm, 3.5 W, 85 lm/W, 4000 K, (X=, 0.3874;Y=, 0.388) 5SDCM, Góc chiếu 110°, Làm mờ, Polycarbonate, Bảo vệ ngón tay, 0.3 J, Cấp an toàn II, Dây đi ra

Mã đơn hàng: 929003277808
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016917550100