Essential SmartBright LED Downlight

Essential SmartBright LED Downlight, 4.5 W, 400 lm, 4000 K, Trắng

DN020B G3 LED4/NW 4.5W 220-240V D90 GM

Mô tả sản phẩm

Nhựa, Trắng, 400 lm, 4.5 W, 88.00 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3797) 6, Làm mờ, Bảo vệ ngón tay, 0.3 J, Cấp an toàn II, Dây đi ra

Mã đơn hàng: 929002508608
Mã đơn hàng đầy đủ: 871869977903000