CoreLine SlimDownlight

Dành cho tất cả dự án không thể thiếu hệ thống chiếu sáng. Kiểu dáng mỏng