Smartbright T8 Batten

Đèn Batten T8 LED của Philips mang đến giá trị vượt trội, cung cấp ánh sáng chất lượng, tiết kiệm đáng kể năng lượng và chi phí bảo trì so với các bộ đèn truyền thống.