SmartBright LED Batten G2

BN012C LED20/WW L1200 TH G2

Mô tả sản phẩm

SmartBright LED Batten G2, 20 W, 2000 lm, 3000 K, Góc rộng

Mã đặt hàng: 911401807297
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401807297