SmartBright LED Batten G2

BN012C LED10/CW L600 G2

Mô tả sản phẩm

SmartBright LED Batten G2, 10 W, 1000 lm, 6500 K, Góc rộng

Mã đặt hàng: 911401807197
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401807197