SmartBright LED Batten G2

BN012C LED20/NW L1200 G2

Mô tả sản phẩm

SmartBright LED Batten G2, 20 W, 2000 lm, 4000 K, Góc rộng

Mã đặt hàng: 911401806797
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401806797