Essential Smartbright LED Batten

BN068C LED12/CW L1200 G2

Mô tả sản phẩm

Essential Smartbright LED Batten, 13 W, 1200 lm, 6500 K, Góc rộng

Mã đặt hàng: 911401819397
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401819397