Essential Smartbright LED Batten

BN068C LED9/NW L900 G2

Mô tả sản phẩm

Essential Smartbright LED Batten, 9.6 W, 900 lm, 4000 K, Góc rộng

Mã đặt hàng: 911401819197
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401819197