Essential Smartbright LED Batten

BN068C LED9/CW L900 G2

Mô tả sản phẩm

Essential Smartbright LED Batten, 9.6 W, 900 lm, 6500 K, Góc rộng

Mã đặt hàng: 911401819097
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401819097