Essential Smartbright LED Batten

BN068C LED6/WW L600 G2

Mô tả sản phẩm

Essential Smartbright LED Batten, 6.5 W, 600 lm, 3000 K, Góc rộng

Mã đặt hàng: 911401818997
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401818997