Essential Smartbright LED Batten

BN068C LED3/CW L300 G2

Mô tả sản phẩm

Essential Smartbright LED Batten, 3.4 W, 300 lm, 6500 K, Góc rộng

Mã đặt hàng: 911401818497
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401818497