GreenSpace Accent Elbow GCGM

RS305B P9 927 PSD-E WB

Mô tả sản phẩm

8.1 W, 9.9 W, 927 ánh sáng trắng ấm, DALI, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401591002
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016953176599