GreenSpace Accent Elbow GCGM

RS305B P9 927 PSR-E 1-10V MB

Mô tả sản phẩm

8.1 W, 9.9 W, 927 ánh sáng trắng ấm, Tương tự, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401586902
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016953033199