GreenSpace Accent Elbow GCGM

RS305B P6 927 PSU-E MB

Mô tả sản phẩm

5.4 W, 6.6 W, 927 ánh sáng trắng ấm, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401562902
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016952649599