Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Phụ kiện - công cụ để hoàn thiện hệ thống của bạn

   LCN1840/05 Interact Pro wireless gateway
   LCN1840/05 Interact Pro wireless gateway
   Phụ kiện trong nhà

   LCN1840/05 Interact Pro wireless gateway

   Mã đơn hàng: 913701037703

   Mã sản phẩm đầy đủ: 871869677579000

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông tin chung
  Dấu CE
  Dấu CE
  Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu
  Khả năng kết nối
  Interact Ready
  Thông số vận hành và điện
  Tần số đầu vào
  50 hoặc 60 Hz
  Dòng điện đầu vào (Danh định)
  1 A
  Phê duyệt và Ứng dụng
  Được công nhận bởi UL
  Được công nhận bởi UL tại Canada & US
  Yes
  Điều kiện ứng dụng
  Nhiệt độ môi trường cho phép
  -20 đến +45°C
  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  871869677579000
  Tên sản phẩm khác
  LCN1840/05 Interact Pro wireless gateway
  EAN/UPC - Sản phẩm
  8718696775790
  Mã đơn hàng
  913701037703
  Phần tử - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
  20
  Số vật liệu (12 chữ số)
  913701037703
  Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ)
  0,270 kg
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Sách giới thiệu

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm