Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Là giải pháp điều khiển ánh sáng tinh vi mà đơn giản, tiết kiệm năng lượng

   DH2X24
   DH2X24
   Thiết bị Mạng Dynalite

   DH2X24

   Mã đơn hàng: 913703339909

   Mã sản phẩm đầy đủ: 871869688904600

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông tin chung
  Dấu CE
  Dấu CE
  Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu
  Phê duyệt và Ứng dụng
  Được công nhận bởi UL
  Được công nhận bởi UL tại Canada & US
  Yes
  Dấu FCC
  -
  Điều kiện ứng dụng
  Nhiệt độ môi trường cho phép
  -5 đến +40°C
  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  871869688904600
  Tên sản phẩm khác
  DH2X24
  EAN/UPC - Sản phẩm
  8718696889046
  Mã đơn hàng
  913703339909
  Phần tử - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
  1
  Số vật liệu (12 chữ số)
  913703339909
  Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ)
  5,000 kg
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh
  Sách giới thiệu

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm