Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Là giải pháp điều khiển ánh sáng tinh vi mà đơn giản, tiết kiệm năng lượng

   DDTC001
   DDTC001
   Thiết bị Mạng Dynalite

   DDTC001

   Mã đơn hàng: 913703074009

   Mã sản phẩm đầy đủ: 871016350740800

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông tin chung
  Dấu CE
  Dấu CE
  Mô tả loại - văn bản dài
  Astronomical 365 day timeclock
  Ghi chú
  Vui lòng tải về Bảng thông số sản phẩm chiếu sáng để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng
  Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu
  Điều kiện ứng dụng
  Nhiệt độ môi trường cho phép
  0 đến +40°C
  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  871016350740800
  Tên sản phẩm khác
  DDTC001
  EAN/UPC - Sản phẩm
  8710163507408
  Mã đơn hàng
  913703074009
  Phần tử - Số lượng trên một bộ
  1
  Mô tả mã địa phương
  MODULO CONTROLE DDTC001
  Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
  1
  Số vật liệu (12 chữ số)
  913703074009
  Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ)
  0,105 kg
  Sơ đồ lắp đặt
  DDTC001
  DDTC001
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh
  Sách giới thiệu

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm