Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Là giải pháp điều khiển ánh sáng tinh vi mà đơn giản, tiết kiệm năng lượng

   DDRC1220FR-GL
   DDRC1220FR-GL
   Bộ điều khiển rơ le Dynalite

   DDRC1220FR-GL

   Mã đơn hàng: 913703243009

   Mã sản phẩm đầy đủ: 871869688795000

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông tin chung
  Ghi chú
  Vui lòng tải về Bảng thông số sản phẩm chiếu sáng để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng
  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  871869688795000
  Tên sản phẩm khác
  DDRC1220FR-GL
  EAN/UPC - Sản phẩm
  8718696887950
  Mã đơn hàng
  913703243009
  Phần tử - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
  1
  Số vật liệu (12 chữ số)
  913703243009
  Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ)
  0,900 kg
  Sơ đồ lắp đặt
  DDRC1220FR-GL-V3
  DDRC1220FR-GL-V3
  DDRC1220FR-GL-V3
  DDRC1220FR-GL-V3
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh
  Sách giới thiệu

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm