Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Là giải pháp điều khiển ánh sáng tinh vi mà đơn giản, tiết kiệm năng lượng

   DMP603GL-UL
   DMP603GL-UL
   Bộ điều khiển đa năng Dynalite

   DMP603GL-UL

   Mã đơn hàng: 913703668409

   Mã sản phẩm đầy đủ: 871869688663200

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông tin chung
  Dấu CE
  Dấu CE
  Ghi chú
  Vui lòng tải về Bảng thông số sản phẩm chiếu sáng để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng
  Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu
  Phê duyệt và Ứng dụng
  Được công nhận bởi UL tại Canada & US
  Yes
  Dấu FCC
  FCC Class B
  Điều kiện ứng dụng
  Nhiệt độ môi trường cho phép
  0 đến +40°C
  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  871869688663200
  Tên sản phẩm khác
  DMP603GL-UL
  EAN/UPC - Sản phẩm
  8718696886632
  Mã đơn hàng
  913703668409
  Phần tử - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
  1
  Số vật liệu (12 chữ số)
  913703668409
  Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ)
  2,170 kg
  Sơ đồ lắp đặt
  DMP603GL-UL
  DMP603GL-UL

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm