foundation-general.geobar.text
Gợi ý
  • Là giải pháp điều khiển ánh sáng tinh vi mà đơn giản, tiết kiệm năng lượng

   DMR610GL-CE
   DMR610GL-CE

   DMR610GL-CE

   Mã đơn hàng: 913703668209

   Mã sản phẩm đầy đủ: 871869688661800

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông tin chung
  Dấu CE
  Ký hiệu CE
  Ghi chú
  Vui lòng tải về Bảng thông số sản phẩm chiếu sáng để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng
  Điều kiện ứng dụng
  Nhiệt độ môi trường cho phép
  0 đến +40 °C
  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  871869688661800
  Tên sản phẩm khác
  DMR610GL-CE
  EAN/UPC - Sản phẩm
  8718696886618
  Mã đơn hàng
  913703668209
  Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài
  1
  Số vật liệu (12 chữ số)
  913703668209
  Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)
  1,770 kg
  Sơ đồ lắp đặt
  DMR610GL-CE dimensions
  DMR610GL-CE dimensions
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh
  Sách giới thiệu

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm