Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Là giải pháp điều khiển ánh sáng tinh vi mà đơn giản, tiết kiệm năng lượng

   DSM4
   DSM4

   DSM4

   Mã đơn hàng: 913703668009

   Mã sản phẩm đầy đủ: 871869688659500

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông tin chung
  Dấu CE
  Ký hiệu CE
  Ghi chú
  Vui lòng tải về Bảng thông số sản phẩm chiếu sáng để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng
  Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu
  Phê duyệt và Ứng dụng
  Dấu CSA
  Yes
  Được công nhận bởi UL
  Được công nhận bởi UL tại Canada & US
  Yes
  Điều kiện ứng dụng
  Nhiệt độ môi trường cho phép
  0 đến +40 °C
  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  871869688659500
  Tên sản phẩm khác
  DSM4
  EAN/UPC - Sản phẩm
  8718696886595
  Mã đơn hàng
  913703668009
  Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài
  1
  Số vật liệu (12 chữ số)
  913703668009
  Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)
  1,200 kg
  Sơ đồ lắp đặt
  DSM4 dimensions
  DSM4 dimensions
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm