Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Mô tả

   ET-E 60 220-240V 50/60Hz
   ET-E 60 220-240V 50/60Hz
   Biến thế điện tử

   ET-E 60 220-240V 50/60Hz

   Mã đơn hàng: 913710031101

   Mã sản phẩm đầy đủ: 697013372901400

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông tin chung
  Phiên bản loại
  -
  Loại bóng đèn
  LV Halogen
  Tự động khởi động lại
  Thông số vận hành và điện
  Điện áp đầu vào
  220 đến 240 V
  Tần số đầu vào
  50 đến 60 Hz
  Hệ số công suất 100% tải (Danh định)
  0,9
  Hiệu suất điện áp nguồn điện lưới (AC)
  -10%-+10%
  Điện áp lưới điện an toàn (AC)
  -8%-+6%
  Tổn hao công suất (Danh định)
  4 W
  Đỉnh dòng khởi động (Tối đa)
  15 A
  Điện áp đầu ra
  - V
  Đi dây
  Điện dung dây cáp của dây nối thiết bị với bóng đèn (Tối đa)
  120 nF
  Chiều dài cáp từ thiết bị tới bóng đèn
  1,5 m
  Chiều dài dải dây
  8.0-9.0 mm
  Điện dung dây cáp của dây đầu ra nối đất (Tối đa)
  120 pF
  Đặc tính của hệ thống
  Công suất chấn lưu-bóng đèn định mức
  60 W
  Nhiệt độ
  Nhiệt độ môi trường (Tối đa)
  50 °C
  Nhiệt độ môi trường (Tối thiểu)
  -20 °C
  Nhiệt độ lưu trữ (Tối đa)
  80 °C
  Nhiệt độ lưu trữ (Tối thiểu)
  -40 °C
  Nhiệt độ vỏ tối đa (Tối đa)
  65 °C
  Phê duyệt và Ứng dụng
  Độ ù và độ ồn
  < 30 dB(A)
  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  697013372901400
  Tên sản phẩm khác
  ET-E 60 220-240V 50/60Hz
  EAN/UPC - Sản phẩm
  6970133729014
  Mã đơn hàng
  913710031101
  Phần tử - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
  48
  Số vật liệu (12 chữ số)
  913710031101
  Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ)
  0,056 kg
  Sơ đồ lắp đặt

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm