Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Mô tả sản phẩm

   SON 250W E E40 CO 1SL/12
   SON 250W E E40 CO 1SL/12
   SON

   SON 250W E E40 CO 1SL/12

   Mã đơn hàng: 928486900091

   Mã sản phẩm đầy đủ: 871150021038815

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông tin chung
  Đế đui đèn
  E40  [ E40]
  Vị trí vận hành
  UNIVERSAL  [ Mọi góc độ (U)]
  Tuổi thọ đến khi hỏng 5% (Danh định)
  12000 h
  Tuổi thọ đến khi hỏng 20% (Danh định)
  20000 h
  Tuổi thọ đến khi hỏng 50% (Danh định)
  28000 h
  Mô tả hệ thống
  Kích đèn bên ngoài
  Thông số kĩ thuật ánh sáng
  Mã màu
  220  [ CCT 2000K]
  Quang thông (Định mức) (Tối thiểu)
  22500 lm
  Quang thông (Định mức) (Danh định)
  27000 lm
  Hệ số duy trì quang thông 10000 giờ (Tối thiểu)
  90 %
  Hệ số duy trì quang thông 10000 giờ (Danh định)
  95 %
  Hệ số duy trì quang thông 2000 giờ (Tối thiểu)
  95 %
  Hệ số duy trì quang thông 2000 giờ (Danh định)
  98 %
  Hệ số duy trì quang thông 5000 giờ (Tối thiểu)
  92 %
  Hệ số duy trì quang thông 5000 giờ (Danh định)
  96 %
  Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)
  2000 K
  Quang hiệu (định mức) (Danh định)
  106 lm/W
  Chỉ số hoàn màu (Tối đa)
  25
  Thông số vận hành và điện
  Công suất (Danh định)
  250 W
  Dòng điện bóng đèn (EM) (Danh định)
  3 A
  Điện áp nguồn kích đèn (Tối đa)
  198 V
  Điện áp đỉnh kích đèn (Tối đa)
  2800 V
  Thời gian kích đèn lại (Tối thiểu) (Tối đa)
  120 s
  Thời gian kích đèn (Tối đa)
  5 s
  Điện áp (Tối đa)
  115 V
  Điện áp (Tối thiểu)
  85 V
  Điện áp (Danh định)
  100 V
  Điều khiển và thay đổi độ sáng
  Có thể điều chỉnh độ sáng
  Thời gian tăng độ sáng 90% (Tối đa)
  5 min
  Cơ khí và bộ vỏ
  Lớp hoàn thiện bóng đèn
  Thủy tinh mạ
  Hình dạng bóng đèn
  ED90  [ ED 90 mm]
  Phê duyệt và Ứng dụng
  Hàm lượng thủy ngân (Hg) (Danh định)
  20,4 mg
  Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h
  275 kWh
  Các yêu cầu thiết kế bộ đèn
  Nhiệt độ bóng đèn (Tối đa)
  350 °C
  Nhiệt độ đế đui đèn (Tối đa)
  250 °C
  Nhiệt độ đế đui đèn (Tối đa)
  482 °F
  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  871150021038815
  Tên sản phẩm khác
  SON 250W E E40 CO 1SL/12
  EAN/UPC - Sản phẩm
  8711500210388
  Mã đơn hàng
  928486900091
  Phần tử - Số lượng trên một bộ
  1
  Mô tả mã địa phương
  LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250W
  Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
  12
  Số vật liệu (12 chữ số)
  928486900091
  Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ)
  0,063 kg
  Sơ đồ lắp đặt
  E40
  E40
  OpPos_any.eps-Operating position
  OpPos_any.eps-Operating position
  Sơ đồ hiệu suất
  LDRU_SON-Lamp performance during run-up
  LDRU_SON-Lamp performance during run-up
  LDLM_SON_0001-Lumen maintenance diagram
  LDLM_SON_0001-Lumen maintenance diagram
  LDLE_SON_0001-Life expectancy diagram
  LDLE_SON_0001-Life expectancy diagram
  Trắc quang
  LDPO_SON-Spectral power distribution Colour
  LDPO_SON-Spectral power distribution Colour
  LDCR_SON-Colour rendering diagram
  LDCR_SON-Colour rendering diagram
  LDLD_SON-Light distribution diagram
  LDLD_SON-Light distribution diagram
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm