Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Mô tả sản phẩm

   SON 70W/220 I E27 1CT/24
   SON 70W/220 I E27 1CT/24
   SON

   SON 70W/220 I E27 1CT/24

   Mã đơn hàng: 928150108828

   Mã sản phẩm đầy đủ: 871150018186230

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông tin chung
  Đế đui đèn
  E27  [ E27]
  Vị trí vận hành
  UNIVERSAL  [ Mọi góc độ (U)]
  Tuổi thọ đến khi hỏng 5% (Danh định)
  10000 h
  Thời hạn sử dụng đến 10% công năng (Danh định)
  13000 h
  Tuổi thọ đến khi hỏng 20% (Danh định)
  18000 h
  Tuổi thọ đến khi hỏng 50% (Danh định)
  28000 h
  Mô tả hệ thống
  Kích đèn bên trong
  LSF 2000 giờ định mức
  99 %
  LSF 4000 giờ định mức
  99 %
  LSF 6000 giờ định mức
  98 %
  LSF 8000 giờ định mức
  97 %
  LSF 12000 giờ định mức
  92 %
  LSF 16000 giờ định mức
  84 %
  LSF 20000 giờ định mức
  74 %
  Tham chiếu đo thông lượng
  Sphere
  Thông số kĩ thuật ánh sáng
  Mã màu
  220  [ CCT 2000K]
  Quang thông (Danh định)
  5600 lm
  Quang thông (Định mức) (Tối thiểu)
  5040 lm
  Quang thông (Định mức) (Danh định)
  5600 lm
  Hệ số duy trì quang thông 10000 giờ (Tối thiểu)
  70 %
  Hệ số duy trì quang thông 10000 giờ (Danh định)
  81 %
  Hệ số duy trì quang thông 2000 giờ (Tối thiểu)
  80 %
  Hệ số duy trì quang thông 2000 giờ (Danh định)
  88 %
  Hệ số duy trì quang thông 20000 giờ
  78 %
  Hệ số duy trì quang thông 5000 giờ (Tối thiểu)
  75 %
  Hệ số duy trì quang thông 5000 giờ (Danh định)
  83,5 %
  Tọa độ màu X (Danh định)
  0,54
  Tọa độ màu Y (Danh định)
  0,42
  Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)
  1900 K
  Quang hiệu (định mức) (Danh định)
  78 lm/W
  Chỉ số hoàn màu (Tối đa)
  25
  Chỉ số hoàn màu (Danh định)
  -
  LLMF 2000 giờ định mức
  88 %
  LLMF 4000 giờ định mức
  84 %
  LLMF 6000 giờ định mức
  83 %
  LLMF 8000 giờ định mức
  81 %
  LLMF 12000 giờ định mức
  80 %
  LLMF 16000 giờ định mức
  79 %
  LLMF 20000 giờ định mức
  78 %
  Thông số vận hành và điện
  Công suất (Danh định)
  71,5 W
  Dòng điện bóng đèn (EM) (Danh định)
  0,98 A
  Điện áp nguồn kích đèn (Tối đa)
  198 V
  Điện áp (Tối đa)
  105 V
  Điện áp (Tối thiểu)
  75 V
  Điện áp (Danh định)
  90 V
  Điều khiển và thay đổi độ sáng
  Có thể điều chỉnh độ sáng
  Cơ khí và bộ vỏ
  Lớp hoàn thiện bóng đèn
  Thủy tinh mạ
  Hình dạng bóng đèn
  B70  [ B 70 mm]
  Phê duyệt và Ứng dụng
  Cấp hiệu quả năng lượng
  G
  Hàm lượng thủy ngân (Hg) (Tối đa)
  16,3 mg
  Hàm lượng thủy ngân (Hg) (Danh định)
  16,3 mg
  Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h
  72 kWh
  Số đăng ký EPREL
  473373
  Các yêu cầu thiết kế bộ đèn
  Nhiệt độ bóng đèn (Tối đa)
  350 °C
  Nhiệt độ đế đui đèn (Tối đa)
  200 °C
  Nhiệt độ đế đui đèn (Tối đa)
  392 °F
  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  871150018186230
  Tên sản phẩm khác
  SON 70W/220 I E27 1CT/24
  EAN/UPC - Sản phẩm
  8711500181862
  Mã đơn hàng
  928150108828
  Phần tử - Số lượng trên một bộ
  1
  Mô tả mã địa phương
  4825557
  Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
  24
  Số vật liệu (12 chữ số)
  928150108828
  Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ)
  0,065 kg
  Mã ILCOS
  SE-70-H/I-E27
  Sơ đồ lắp đặt
  E27
  E27
  OpPos_any.eps-Operating position
  OpPos_any.eps-Operating position
  Sơ đồ hiệu suất
  LDRU_SON-I-Lamp performance during run-up
  LDRU_SON-I-Lamp performance during run-up
  LDLM_SON-I_50W_70W-Lumen maintenance diagram
  LDLM_SON-I_50W_70W-Lumen maintenance diagram
  LDLE_SON-I_50W_70W-Life expectancy diagram
  LDLE_SON-I_50W_70W-Life expectancy diagram
  Trắc quang
  LDPB_SON-I_50W_70W-Spectral power distribution B/W
  LDPB_SON-I_50W_70W-Spectral power distribution B/W
  LDPO_SON-I_50W_70W-Spectral power distribution Colour
  LDPO_SON-I_50W_70W-Spectral power distribution Colour
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm