Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Mô tả sản phẩm

   SON-T 1000W E E40 1SL/4
   SON-T 1000W E E40 1SL/4
   SON-T

   SON-T 1000W E E40 1SL/4

   Mã đơn hàng: 928487400091

   Mã sản phẩm đầy đủ: 871150021060945

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông tin chung
  Đế đui đèn
  E40  [ E40]
  Vị trí vận hành
  UNIVERSAL  [ Mọi góc độ (U)]
  Tuổi thọ đến khi hỏng 5% (Danh định)
  8000 h
  Tuổi thọ đến khi hỏng 20% (Danh định)
  14000 h
  Tuổi thọ đến khi hỏng 50% (Danh định)
  20000 h
  Mô tả hệ thống
  Kích đèn bên ngoài
  Thông số kĩ thuật ánh sáng
  Mã màu
  220  [ CCT 2000K]
  Quang thông (Định mức) (Tối thiểu)
  117000 lm
  Quang thông (Định mức) (Danh định)
  130000 lm
  Hệ số duy trì quang thông 2000 giờ (Tối thiểu)
  90 %
  Hệ số duy trì quang thông 2000 giờ (Danh định)
  95 %
  Hệ số duy trì quang thông 5000 giờ (Tối thiểu)
  80 %
  Hệ số duy trì quang thông 5000 giờ (Danh định)
  90 %
  Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)
  2000 K
  Quang hiệu (định mức) (Danh định)
  130 lm/W
  Chỉ số hoàn màu (Tối đa)
  25
  Chỉ số hoàn màu (Danh định)
  -
  Thông số vận hành và điện
  Công suất (Danh định)
  960,0 W
  Dòng điện bóng đèn (EM) (Danh định)
  10,6 A
  Điện áp nguồn kích đèn (Tối đa)
  198 V
  Điện áp đỉnh kích đèn (Tối đa)
  3000 V
  Thời gian kích đèn lại (Tối thiểu) (Tối đa)
  240 s
  Thời gian kích đèn (Tối đa)
  10 s
  Điện áp (Tối đa)
  115 V
  Điện áp (Tối thiểu)
  85 V
  Điện áp (Danh định)
  100 V
  Điều khiển và thay đổi độ sáng
  Có thể điều chỉnh độ sáng
  Thời gian tăng độ sáng 90% (Tối đa)
  6 min
  Cơ khí và bộ vỏ
  Lớp hoàn thiện bóng đèn
  Trong suốt
  Thông tin về đế đui đèn
  -
  Hình dạng bóng đèn
  T65  [ T 65 mm]
  Phê duyệt và Ứng dụng
  Hàm lượng thủy ngân (Hg) (Danh định)
  22,65 mg
  Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h
  1056 kWh
  Các yêu cầu thiết kế bộ đèn
  Nhiệt độ bóng đèn (Tối đa)
  450 °C
  Nhiệt độ đế đui đèn (Tối đa)
  250 °C
  Nhiệt độ đế đui đèn (Tối đa)
  482 °F
  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  871150021060945
  Tên sản phẩm khác
  SON-T 1000W E E40 1SL/4
  EAN/UPC - Sản phẩm
  8711500210609
  Mã đơn hàng
  928487400091
  Phần tử - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
  4
  Số vật liệu (12 chữ số)
  928487400091
  Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ)
  0,404 kg
  Sơ đồ lắp đặt
  E40
  E40
  OpPos_any.eps-Operating position
  OpPos_any.eps-Operating position
  Sơ đồ hiệu suất
  LDRU_SON-T-Lamp performance during run-up
  LDRU_SON-T-Lamp performance during run-up
  LDLM_SON-T_1000W-Lumen maintenance diagram
  LDLM_SON-T_1000W-Lumen maintenance diagram
  LDLE_SON-T_1000W-Life expectancy diagram
  LDLE_SON-T_1000W-Life expectancy diagram
  Trắc quang
  LDPO_SON-T-Spectral power distribution Colour
  LDPO_SON-T-Spectral power distribution Colour
  LDLD_SON-T-Light distribution diagram
  LDLD_SON-T-Light distribution diagram
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm