Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Giải pháp tin cậy nhất cho chiếu sáng đường bộ

   MSTSON-TPIA Plus 70W E27 1CT/12
   MSTSON-TPIA Plus 70W E27 1CT/12
   MASTER SON-T PIA Plus

   MSTSON-TPIA Plus 70W E27 1CT/12

   Mã đơn hàng: 928483200094

   Mã sản phẩm đầy đủ: 871829118069200

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông tin chung
  Đế đui đèn
  E27  [ E27]
  Vị trí vận hành
  UNIVERSAL  [ Mọi góc độ (U)]
  Tuổi thọ đến khi hỏng 5% (Danh định)
  17000 h
  Thời hạn sử dụng đến 10% công năng (Danh định)
  20000 h
  Tuổi thọ đến khi hỏng 20% (Danh định)
  23500 h
  Tuổi thọ đến khi hỏng 50% (Danh định)
  28000 h
  Mã HID theo ANSI
  -
  Mô tả hệ thống
  Kích đèn bên ngoài
  LSF 2000 giờ định mức
  99 %
  LSF 4000 giờ định mức
  99 %
  LSF 6000 giờ định mức
  99 %
  LSF 8000 giờ định mức
  99 %
  LSF 12000 giờ định mức
  99 %
  LSF 16000 giờ định mức
  96 %
  LSF 20000 giờ định mức
  90 %
  Tham chiếu đo thông lượng
  Sphere
  Thông số kĩ thuật ánh sáng
  Mã màu
  220  [ CCT 2000K]
  Quang thông (Danh định)
  6600 lm
  Quang thông (Định mức) (Tối thiểu)
  5940 lm
  Quang thông (Định mức) (Danh định)
  6600 lm
  Hệ số duy trì quang thông 2000 giờ (Tối thiểu)
  90 %
  Hệ số duy trì quang thông 2000 giờ (Danh định)
  95 %
  Hệ số duy trì quang thông 20000 giờ
  81 %
  Hệ số duy trì quang thông 5000 giờ (Tối thiểu)
  85 %
  Hệ số duy trì quang thông 5000 giờ (Danh định)
  92 %
  Tọa độ màu X (Danh định)
  0,54
  Tọa độ màu Y (Danh định)
  0,42
  Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)
  1900 K
  Quang hiệu (định mức) (Danh định)
  91 lm/W
  Chỉ số hoàn màu (Tối đa)
  25
  Chỉ số hoàn màu (Danh định)
  -
  LLMF 2000 giờ định mức
  86 %
  LLMF 12000 giờ định mức
  78 %
  LLMF 16000 giờ định mức
  77 %
  LLMF 20000 giờ định mức
  78 %
  Thông số vận hành và điện
  Điện áp nguồn bóng đèn
  220 V  [ 220]
  Công suất (Danh định)
  73,0 W
  Dòng điện bóng đèn (EM) (Danh định)
  0,975 A
  Điện áp nguồn kích đèn (Tối đa)
  198 V
  Điện áp đỉnh kích đèn (Tối đa)
  1800 V
  Thời gian kích đèn lại (Tối thiểu) (Tối đa)
  30 s
  Thời gian kích đèn (Tối đa)
  5 s
  Điện áp (Tối đa)
  103 V
  Điện áp (Tối thiểu)
  73 V
  Điện áp (Danh định)
  93 V
  Điều khiển và thay đổi độ sáng
  Có thể điều chỉnh độ sáng
  Thời gian tăng độ sáng 90% (Tối đa)
  4 min
  Cơ khí và bộ vỏ
  Lớp hoàn thiện bóng đèn
  Trong suốt
  Thông tin về đế đui đèn
  -
  Hình dạng bóng đèn
  T35  [ T 35 mm]
  Phê duyệt và Ứng dụng
  Cấp hiệu quả năng lượng
  G
  Hàm lượng thủy ngân (Hg) (Tối đa)
  12,2 mg
  Hàm lượng thủy ngân (Hg) (Danh định)
  12,2 mg
  Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h
  73 kWh
  Số đăng ký EPREL
  473288
  Các yêu cầu thiết kế bộ đèn
  Nhiệt độ bóng đèn (Tối đa)
  350 °C
  Nhiệt độ đế đui đèn (Tối đa)
  200 °C
  Nhiệt độ đế đui đèn (Tối đa)
  392 °F
  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  871829118069200
  Tên sản phẩm khác
  MSTSON-TPIA Plus 70W E27 1CT/12
  EAN/UPC - Sản phẩm
  8718291180692
  Mã đơn hàng
  928483200094
  Phần tử - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
  12
  Số vật liệu (12 chữ số)
  928483200094
  Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ)
  46,000 g
  Sơ đồ lắp đặt
  E27
  E27
  OpPos_any.eps-Operating position
  OpPos_any.eps-Operating position
  Sơ đồ hiệu suất
  LDRU_SON-TPIA_0014-Lamp performance during run-up
  LDRU_SON-TPIA_0014-Lamp performance during run-up
  LDLE_SON-TPIA_0006-Life expectancy diagram
  LDLE_SON-TPIA_0006-Life expectancy diagram
  Life Expectancy SON-T Plus 70W E E27, SON-T Plus 100W E E40
  Life Expectancy SON-T Plus 70W E E27, SON-T Plus 100W E E40
  Trắc quang
  LDPB_SON-TPIA_0015-Spectral power distribution B/W
  LDPB_SON-TPIA_0015-Spectral power distribution B/W
  LDPO_SON-TPIA_0015-Spectral power distribution Colour
  LDPO_SON-TPIA_0015-Spectral power distribution Colour
  LDLD_SON-TPIA-Light distribution diagram
  LDLD_SON-TPIA-Light distribution diagram
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm